Oslo trenger nye svømmehaller

Oslo trenger nye svømmehaller

Svømmeklubbene i Oslo ønsker fortgang  angående etablering av nye svømmehaller i Oslo. Vi trenger din underskrift. Dersom mer enn 300 undertegner innbyggerinitiativet, så må bystyret ta opp den manglende fremdriften som egen sak i bystyret. Undertegn så raskt som...