last ned

Dokumenter til Årsmøtet i Oslo IL Svømming 2018

Da ligger dokumentene til årsmøtet klar til nedlastning.

Dag: 20 mars 2018
Sted: Kantinen på Blindern VGS, Sognsveien 80 (ved Sogn Bad)
KL: 18:00

Last ned:http://oi-svomming.no/wp-content/uploads/2018/03/forretningsorden-oi-svomming-arsmote.pdf

Saksliste
Forretningsorden
Årsberetning
Årsregnskap
Kontrollkomiteens beretning
Budsjett 2018
Valgkomiteens innstilling