last ned

Dokumenter til Årsmøtet i Oslo IL Svømming

Da ligger dokumentene til årsmøtet klar til nedlastning.

Dag: 21 mars 2017
Sted: Kantinen på Blindern VGS, Sognsveien 80 (ved Sogn Bad)
KL: 18:00

Last ned:

Saksliste
Årsberetning 2016 Signert
Årsregnskap 2016 Signert
Revisjonsberetning Signert
Kontrollkomitéens beretning 
Budsjett 2017
Valgkomitéens innstilling