Kvinnekurs og jentekurs

Kvinnekurs er egne svømmekurs med kun kvinnelige deltakere og kvinnelige instruktører. Kursene er delt inn i nivå 1 og 2, og undervisningen tilpasses deltakernes nivå. Nivå 1 er et grunnkurs for kvinner som ikke kan svømme og/eller har lite erfaring med å være i vann. Nivå 2 passer for kvinner som har noe erfaring med å være i vann, og kan dykke, flyte og oppholde seg på dypt vann uten hjelpemidler.Kursene går samtidig, med 1 instruktør på hvert nivå.

Kvinnekurs
Aldersgruppe: 10-17 år (jentekurs) 18 år og eldre (kvinnekurs)
Tidspunkt og sted: Tirsdager 16.00-20.00 – Møllergata Skole
Pris: Fra 580 kr/mnd + 200kr i årlig medlemskontigent

Påmelding + mer info: 
Jentekurs: Velg kurstype ungdom her>>
Kvinnekurs: Velg kurstype voksen her>>