LÅMØ Øst 2014 er blitt gjennomført med OI som arrangør!

Vi takker alle dere som før, under og etter stevnet har vært bidragsytere for at stevnet gikk så knirkefritt. Det er mange som fortjener ros og stor takk for sin innsats, da det er mange oppgaver og roller som skal holdes i ved et slikt stevne.

De vi ønsker å takke er alle de aktive foreldre, våre trenere, OI-Masters støttespillere og våre egne OI-utøvere fra både A-gruppa og andre partier som hjalp til med flere oppgaver.

Slike dugnadsinnsatser bygger klubben og gjør at vi kan bidra med å arrangere nasjonale stevner for Svømme-Norge.

En stor takk går til arrangementskomiteen, stevneutvalget og tidtakerutvalget som sikrer at alt går på skinner!

En SPESIELL TAKK sender vi til Anne Line Danielsen, Yvonne Blindheim, Melinda Raki og vår adm leder Joseph Gillen.

Til slutt skal vi ikke utelate en takk til alle dommere fra Oslo Svømmekrets (inkl de OI -foreldre som stiller her), som har vært med de tre lange dagene og sikret at svømmingen gikk riktig for seg!

Du kan fortsatt følge de store begivenhetene fra stevnet på klubbens Facebookside (husk å LIKE oss), se på web-tv streaming opptakene, lese hva dittOslo.no har skrevet om LÅMØ, eller se på flere bilder på Fotogalleriet.