Velkommen til Oslo Idrettslag Svømming sin nye nettside. Vi har i en lengre periode jobbet med å bedre informasjonsflyten i klubben, og en ny nettside er første stadiet i denne prosessen.  De nye nettsidene vil bli oppdatert jevnlig med informasjon om kurs, trening, stevner og leire – du vil også finne kontaktinformasjon til klubbens ansatte.