Nye rutiner for utmelding fra våre svømmekurs

Fra 04.11.2016 endrer vi våre rutiner for utmelding fra svømmekurs, for å sikre en lettere og bedre utmeldingsprosess for våre kursdeltakere.

Utmeldingsrutinene fra Svømmekurs

Når du skal melde ut ditt barn eller deg seg fra ett av våre svømmekurs skal du gjøre følgende:

  • [icon name=»e-mail»] Send en epost til utmelding@oi-svomming.no med tittel «Utmelding Barnets Navn – måned». Eks «Utmelding Hannah Marin – januar» [icon name=»e-paper-plane»]
  • Eposten må inneholde følgende informasjon:
  1. Fullt navn på utmeldt barn/ungdom/voksen
  2. Navn og tidspunkt for kurs man melder ut fra. Eks «Hval, tirsdag 17.30»
  3. Kurssted man melder ut fra (Tøyenbadet, Møllergata, Sogn Bad, Lovisenberg Sykehjem)
  4. Kort begrunnelse for utmelding (valgfritt – vi ønsker gjerne tilbakemeldinger)

En automatisk bekreftelse blir sendt tilbake til din epostadresse.

Frist for utmelding [icon name=»e-hourglass»]

Utmeldinger skal tilsendes denne epostadressen innen den 25. hver måned. Man beholder kursplassen til den 29/30/31 samme måned.

Ved utmelding innen fristen faktureres man for hele den innværende måneden.

Utmelding etter den 25. hver måned (for sen utmelding)

Dersom utmeldingen kommer etter den 25. vil man faktureres for neste måned.[icon name=»e-retweet»]

Eksempel 1: Sender du epost om utmelding den 28. januar, vil du bli fakturert for februar.

Eksempel 2: Sender du epost den 7. februar, vil du bli fakturert for februar og beholder kursplassen ut februar.