Om klubben: Visjon – Idé – Formål – Verdier

Klubbens visjon

«Oslo Idrettslag Svømming skal inspirere og motivere til mestring i vann på alle nivåer, og være ettertraktet for vårt inkluderende klubbmiljø. Gjennom dette skal vi bli Norges ledende svømmeklubb, og bli anerkjent for gode holdninger og resultater både nasjonalt og i Norden.»

Virksomhetsidé

Oslo IL Svømming skal …:

  • Tilby grunnleggende svømmeopplæring gjennom svømmeskolen for både barn og voksne,
  • Gi gode utviklingsmuligheter for alle sine svømmemedlemmer i alle aldre og
  • Tilrettelegge for konkurransesatsing for de som ønsker å utvikle eget potensial maksimalt.

Klubbens formål

  • Klubben skal bidra til å bedre de allmenne svømmeferdighetene i Oslo,
  • Jobbe for en god rekruttering til klubbens aktiviteter,
  • Ha en hevdende konkurransegruppe og være synlig i norsk svømming,
  • Videreutvikle og opprettholde et attraktivt og inkluderende klubbliv for alle sine medlemmer, ansatte og støttespillere.

SPIRIT - Stolthet, Positivitet, Inkluderende, Respekt, Iutvikling, Tilhørighet.

Translate »