Styret, kontroll- og valgkomité

Styret

Styret kan kontaktes per e-post til: styret@oi-svomming.no

STYREMEDLEMMERMOBILANSVARSOMRÅDE
Andreas Helgaker92 01 17 91
Styreleder
Astrid R. Belsvik
41437995
Nestleder
Ida Bukholm41639895
Berit Bakke
Jerome Genton
Luba Lazareva
Cecilie Gustafson
Hedi Anne Birkeland
91129107Flipper
VARAMEDLEMMER
Tore Kvalheim
Otto Roheim

Protokoll fra Årsmøte 16.mars 2016 
Protokoll fra Årsmøte 26.03.15
Protokoll fra Årsmøte 27.03.14
Protokoll fra Årsmøtet 20mars 2013
Protokoll fra Årsmøtet 28mars 2012   / Protokoll fra ekstraordinært Årsmøte 4sept 2012

Kontrollkomité

Følgende personer sitter i denne komitéen for 2013/14:

– Medlemmer: Bente Kaland og Christoffer Sundin
– Vara: Hilde Ims og Ok Kyong Park-Bhasin

Valgkomité

  • Gudrid Heide (leder)
  • Yvonne Blindheim (medlem)
  • Divya Asnaraya (medlem)
  • Anne Berit Urdahl (medlem)
  • Terje Spilde (vara)