Styret, kontroll- og valgkomité

Styret

Styret kan kontaktes per e-post til: styret@oi-svomming.no

[table id=8 /]

Protokoll fra Årsmøtet mars 2017
Protokoll fra Årsmøte 16.mars 2016 
Protokoll fra Årsmøte 26.03.15
Protokoll fra Årsmøte 27.03.14
Protokoll fra Årsmøtet 20mars 2013
Protokoll fra Årsmøtet 28mars 2012   / Protokoll fra ekstraordinært Årsmøte 4sept 2012

Kontrollkomité

Følgende personer sitter i denne komitéen for 2017:

– Medlemmer: Bente Kaland og Christoffer Sundin
– Vara: Hilde Ims og Ok Kyong Park-Bhasin

Valgkomité

  • Gudrid Eide (leder)
  • Divya Anurag (medlem)
  • Anne Berit Urdahl (medlem)
  • Terje Spilde (vara)