Styret, kontroll- og valgkomité

Styret

Styret kan kontaktes per e-post til: styret@oi-svomming.no

Styremdelemmer Mobil Ansvarsområde
Andreas Helgaker 92011791 Styreleder
Astrid R. Belsvik 41437995 Nestleder
Silje Hovland Styremedlem
Berit Bakke Styremedlem
Jerome Genton Styremedlem
Luba Lazareva Styremedlem
Hedi Anne Birkeland Styremedlem
Varamedlemmer
Tore Kvalheim Varamedlem
Kristine Njærheim Varamedlem

 

Protokoll fra Årsmøtet mars 2017
Protokoll fra Årsmøte 16.mars 2016 
Protokoll fra Årsmøte 26.03.15
Protokoll fra Årsmøte 27.03.14
Protokoll fra Årsmøtet 20mars 2013
Protokoll fra Årsmøtet 28mars 2012   / Protokoll fra ekstraordinært Årsmøte 4sept 2012

Kontrollkomité

Følgende personer sitter i denne komitéen for 2017:

– Medlemmer: Bente Kaland og Christoffer Sundin
– Vara: Hilde Ims og Ok Kyong Park-Bhasin

Valgkomité

  • Gudrid Eide (leder)
  • Divya Anurag (medlem)
  • Anne Berit Urdahl (medlem)
  • Terje Spilde (vara)