Pris på vår svømmeopplæring

Nedenfor ser du våre månedlige priser for svømmeopplæring til våre ordinære kurs. Med ordinære kurs mener vi kurs fra Norges Svømmeskole, som er rettet mot barn og unge.

Ungdomskurs, voksenkurs, kurs for funksjonshemmede, synkronskolen, vill i vann og minipolo har egne månedspriser. Se info på sidene til disse kursene.

 • Baby & småbarn: 610,- per måned
 • 30 min: 540,- per måned
 • 40 min: 580,- per måned
 • 40 min 2 ganger i uken: 800,- pr måned
 • 40 min + 10 min landtrening 1 ganger i uken: 610,- per måned
 • 40 min + 10 min landtrening 2 ganger i uken: 820,- per måned
 • 55 min + 15 min landtrening 1 ganger i uken: 650,- per måned
 • 55 min + 15 min landtrening 2 ganger i uken: 850,- per måned
 • Egne priser for ungdomskurs, voksenkurs, vill i vann, synkronskolen og minipolo.
 • Alle priser står på de enkelte kurs/ventelister på tryggivann.no

Det vil være månedlig fakturering, der man betaler via nettbank med kidnummer. Fakturaer som betales med korrekt kidnummer vil bli automatisk registrert i systemet.
Fakturaen vil ha forfallsdato på 7 dager.

Ved årsskifte legges medlemskontingent ved faktura. Fast sum på 200,- per år. Faktura sendes ut mellom 1-7. i hver måned per mail, og må betales i nettbank.

Totalprisen for et helt år er delt på antall betalingsmåneder. Prisen per måned er lik uansett antall kursganger den måneden.

Betingelser

Man må være over 18 år for å bestille kurs i regi av Oslo Idrettslag Svømming. Oslo Idrettslag Svømming er ansvarlig for alle transaksjoner som blir gjennomført gjennom kursregisteret.

Betingelser for kontinuerlige kurs

 • Kontinuerlig kurs har løpende fakturering og kommer inn under angrerettloven som i § 11 gir forbruker en angrerett på 14 dager ved første påmelding. Angrerettskjema følger epost med bekreftelse på kjøp av kursplass.
 • Frist for utmelding: innen 25. hver måned. Ved utmelding sendes en mail med tittel «utmelding” med informasjon om deltagers navn og kursnivå til utmelding@oi-svomming.no. Ved utmelding før den 25. meldes man ut den 30./31. den måneden.
 • Faktura sendes på e-post ca den 1. hver måned med betalingsfrist 7 dager.
 • Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær, ved for eksempel brudd i armen. Ta kontakt på mail med tittel «permisjon» til kurs@oi-svomming.no
 • Totalprisen for et helt år er delt på antall betalingsmåneder. Prisen pr måned er lik uansett antall kursganger den måneden.
 • Kursdeltagere må være forberedt på at avlyste kursdager kan forekomme, enten som følger av tekniske forhold vi ikke er herre over som for eksempel for kaldt vann i bassenget og sykdom. Det gis ikke kompensasjon for slikt.
 • Vi tar inn nye deltagere én gang i måneden, fra venteliste.

Tilbakemelding på Tryggivann.no

 • På Min side på Tryggivann.no vil man senest den 25. hver måned finne en kommentar fra deltakerens instruktør.
 • Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette som Anbefalt videre nivå. De barna som skal videre til neste nivå blir flyttet på Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturlig måtte bytte tid, dag og sted, men vi prøver å holde oss innenfor +/- 60 min av det dere har i dag.
 • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med Bassengansvarlig eller instruktør før/etter en kurstime.

Betingelser for avsluttende kurs

Dette gjelder kurs for funksjonshemmede.

 • Ingen angrerett.
 • Kursdeltagere må være forberedt på at avlyste kursdager kan forekomme, enten som følger av tekniske forhold vi ikke er herre over som for eksempel for kaldt vann i bassenget og sykdom. Det gis ikke annen kompensasjon for slikt, enn at kurset forskyves med tilsvarende antall ganger eller flyttes til annet kurssted. Dersom kurset ikke kan forskyves fordi bassenget blir permanent stengt som følge av årsaker vi ikke rår over, eller er skyld i (s.s teknisk svikt på bassenganlegget, brann, innbrudd eller såkalt Force Majoure), vil eneste form for kompensasjon til kunder bli å få de tapte gangene igjen på et annet kurssted i regi av Oslo Idrettslag svømming. Informasjon om avlyste kurs vil bli lagt ut på våre nettsider www.oi-svomming.no og sendt per mail/SMS.

Generelt

Din informasjon vil ikke bli delt med tredjepart og er sikret i vårt system.

Oslo Idrettslag Svømming forbeholder seg retten til å flytte/slå sammen kurs dersom det er mindre en 60% fyllingsgrad på kurset. Vi forbeholder oss også retten til å flytte deltagere dersom de er påmeldt feil nivå, eller feil kurs i forhold til alder.

Garderobetid og oppmøte

Garderobetiden er satt til 15 minutter før kursstart, og 15 minutter etter kursslutt.

Kursdeltagerne står selv ansvarlig for å møte på kurs. Påmeldingen er bindende og det gis ikke kompensasjon for korttidssykdom eller ferie. Dersom en ikke møter anses gangen som tapt.

Foreldre har ikke mulighet til å være med ut i vannet med barna (gjelder ikke baby- og småbarnssvømming eller kurs for funksjonshemmede).

Ved begynnerkurs på Tøyenbadet må kursbevis vises i skranken for inngang. Dette blir sendt ut per e-post før første kursdag hver måned. Kursbeviset dekker inngang for kursdeltaker, samt en foresatt.

Ved sykdom over lenger periode, ta kontakt på mail kurs@oi-svomming.no

Hygiene

ALLE deltagere som skal ut i bassenget MÅ dusje og vaske seg før en går ut i. Badehette er påbudt og kan kjøpes av klubben.

Diplom og merke

De som får anbefalt videre nivå kan hente diplom og merke for bestått nivå første kursdag på nytt nivå. Ta kontakt med hovedinstruktør i svømmehallen.

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?

Normal tid på hvert av barnenivåene:

 • Vannmerke: 2-6mnd (30 min pr gang)
 • Hval: 2-6 mnd (30 min pr gang)
 • Skilpadde: 2-7 mnd (30 min pr gang)
 • Pingvin: 4-8 mnd (30 min pr gang)
 • Selunge: 4-8 mnd (40 min pr gang)
 • Sel: 4-12 mnd (40 min pr gang)
 • Sjøløve: 5-12 mnd (40 min pr gang)
 • Delfin og Hai 6-12 mnd pr nivå (1 eller 2 ganger pr uke 55 min pr gang)

Dette forutsetter naturligvis at deltakeren har godt oppmøte. Jo høyere opp i nivåene man kommer desto større individuelle forskjeller er det. Og det er alltid en fordel å gå i svømmehallen mellom kurstimene.

Spørsmål vedrørende regler og betingelser kan rettes til kurs@oi-svomming.no.