Trenere og ansatte

Hans Jacob Stoebner

Daglig leder & ansvarlig for sportslig avdeling

Stig Leganger Hansen

Elitetrener og kjernekar

Sara Skaslien Paulsen

Kursleder & sportsligleder synkron