Leveregler for trenere og instruktører

Som trener og instruktør skal du oppfordre og legge til rette for at alle utøveren følger Oslo IL Svømming sine kjerneverdiger og leveregler. Du har ansvar for din gruppe/kurs og for at alle utøverne får et sportslig og sosialt treningstilbud. Gjennom trening, individuell oppfølging og oppmuntring skal utøverne oppleve mestring og glede ved å være svømmer i Oslo IL Svømming.

Som trener i Oslo IL Svømming skal du bidra til:

 • Et inkluderende, inspirerende og utviklende miljø for alle utøverne
 • Gi utøverne positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeide og ha god kommunikasjon med utøverne, andre ansatte, sportslig utvalg, styret og foresatte.

Retningslinjer for trenere i Oslo IL Svømming:

 • Være et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til alle treningene
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i alle utøverne dine
 • Blir kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelse av trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevist på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter
 • Være en god ambassadør for klubben

Innholdet i treningen skal være preget av:

 • En målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøverne flytter grenser
 • Saklig og presis informasjon

 

 

Translate »