Påmelding til stevner – rutiner

 1. Gruppetrener melder ALLTID utøverne i sine grupper på til stevner som står på terminlisten.
  1. Gruppetrener melder utøverne i gruppen sin på 2-3 øvelser per stevne.
  2. Disse øvelsene er det forhåndsbestemt at utøverne skal svømme. Dette blir formidlet til utøverne som periode mål på trening.
  3. Ønsker utøver å melde seg på flere øvelser, så kan det gjøres i medlemsregisteret. Dette anbefales av gruppetrener også.
 2. Får ikke trener beskjed om noe annet så vil påmeldingen stå.
  1. Er det slik at utøveren ikke skal delta på stevnet så er det utøvers/foresattes ansvar å si ifra til trener at utøver ikke skal delta, eller melde utøveren av selv innen fristen utgår. Dette kan man gjøre i medlemsregisteret selv.
  2. Går fristen ut før avmeldingen er gjort så vil foresatte måtte betale startavgiften. Det er derfor viktig for hver enkelt utøver/foresatte å være tydelig ovenfor trener med hva du kan/ikke kan være med på av stevner.
 3. De 2-3 øvelsene som gruppetrener melder utøveren på er øvelser som har vært i hovedfokus på trening i perioden før stevne. Det er derfor nødvendig for utøver å svømme disse øvelsene i henhold til treningsplanen som gruppetrener setter opp. Dette gir utvikling!
  1. Periodiseringen er til for å sikre oss at barna trener riktig i perioden, og sikrer at treningen blir rettet mot LÅMØ (landsdels, årsmønstring) som barna i 10-16 års alderen deltar på i hele landet.
 4. Øvelsene i en perioden kan være f.eks være 200 rygg og 100 butterfly hvor begge øvelser har fokus på mye kick og utgang. Treningen blir gjennomført deretter.
 5. Skal man delta på et helt stevne så anbefaler vi at utøveren er påmeldt til 3 øvelser pr dag.
  1. Det er ok at utøver deltar på færre øvelser hvis det ikke er mulig å være tilstede hele stevnet. Avtal dette med gruppetreneren.
 6. Eldre utøvere (fra B gruppen og oppover) som nærmer seg UM/NM krav trenger ikke å følge disse prosedyrene, men trener vil sette opp et annet opplegg som passer.
 7. Les skriv fra NSF rundt LÅMØ og ÅMØ øvelsene. Og de forskjellige klassene.

LÅMØ beskrivelse_v1

Spørsmål kan rettes til gruppetrener eller til hovedtrener.

Translate »