Reise med OI

En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med OI. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller tap av eiendeler.

I løpet av året reiser OI til forskjellige leirer og reisestevner i forbindelse med skolefri. Vi er tidlig ute med booking av transport og overnatting slik at vi får de rimeligste og beste alternativene. Ulempen er at «budsjettreiser» gir liten eller ingen fleksibilitet i forhold avbestilling og endringer. OI oppfordrer alle til å ha en reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familien. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud.

Utover sykdom gjelder en slik forsikring også andre hendelser av alvorlig karakter i familien. Vi anbefaler at du sjekker familiens reiseforsikring for detaljer. Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet / stjålet når man er på tur. Forsikringen som er gjennom lisensen gjelder under konkurranser og under organisert trening i svømmehall og lignende, samt under reise til og fra disse.

Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdekort.

Dette kan bestilles på HER (kostnadsfritt).

Translate »