Retningslinjer for alkohol i Oslo idrettslag Svømming

Vedtatt av styret 31.10.14

Klubben som organisasjon og dets medlemmer skal ha tydelige holdninger til alkohol. Klubben er klare på at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø, hvor misbruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og skal ikke drikke alkohol i samvær med utøvere.

Alle ansatte, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol.

Dette er i tråd med NIFs retningslinjer for alkohol.

http://www.idrett.no/tema/lover/retningslinjer/Sider/alkohol.aspx

Hvorfor har vi egne retningslinjer?

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i idretten. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Ansvarspersoner i klubben/idrettslaget er forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol. Dette stiller krav til klubbens/idrettslagets medlemmer, involverte og engasjerte. Vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Klubbens retningslinjer for alkohol

  • Alkoholpolicyen innebærer ingen forbud for styret, tillitsvalgte, trenere, dommere, ansatte eller representanter over 18 år mot å drikke alkohol. I sin rolle eller ved representasjon er man dog en representant for klubben, og skal opptrå deretter
  • Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket eller bakfull til trening, konkurranse, seminar, leirer og lignende
  • Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru. Dette av sikkerhetsgrunner.

Ved brudd på reglement

Styret vil ta en avgjørelse på hvilke sanksjoneres som tildeles ved brudd på retningslinjer for alkohol.

  • tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv
  • tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse).
  • tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon),

Klubben er medlem av Av og Til uten alkohol.

Translate »