I løpet av året reiser OI til forskjellige leire i forbindelse med skolefri. De mest populære leire er Oppstartsleiren vår i siste uken av sommerferien og høstleir.

Treningsleir er det stedet hvor utøvere blir bedre kjent med hverandre. De blir også bedre kjent med treneren sin og kanskje også andre klubber som reiser til samme sted som oss. Treningleirer gir et veldig stort utbytte på mange områder, fysiologisk med tanke på at det kun er trening og ikke skole samtidig. Vi kan gjøre mer arbeide på grunn av mer hvile tid enn i vanlige skole uker.

På oppstartsleiren kan alle OI-svømmere som ønsker å reise uten far og mor være med, dette avhenger av modenhet. De yngre svømmere som ikke tør reise alene kan ta med foreldre som reiseledere.  Vi har booket 40 plasser for 35 svømmere, 3 trenere og 2 foreldre fra OI- svømmeklubb. For påmelding gjelder som vanlig første mann til mølla prinsipp. Informasjoner kommer i slutten av mars.

 

A-gruppen har opp til 5 treningsleirer i året. Oppstart, høstleir, vinterleir, påskeleir og NM-leir.

B-gruppen har 4 treningsleirer i året. Oppstart, høstleir, påskeleir og sommerleir. (evt. NM leir for de med NM krav.)

C-gruppen har 3 treningsleire i året. Oppstartsleir, høstleir og påskeleir. Enkelte får tilbud om sommerleir også med avsluttende stevne.

D-gruppene får tilbud om Oppstartsleir og 3 helgesamlinger i løpet av året. En samling før nyttår og 2 samlinger på våren.

E-gruppene får tilbud om Oppstartsleir og 3 helgesamlinger i løpet av året. En samling før nyttår og 2 samlinger på våren.

treningsleir