Elitegruppen

E-post til trenere:
Stig Leganger-Hansen: stig@oi-svomming.no
Michael Hemminghyth: michael@oi-svomming.no

Treningstider Vår 2018