Elitegruppen

E-post til trenere:
Stig Leganger-Hansen: stig@oi-svomming.no
Michael Hemminghyth: michael@oi-svomming.no

Treningstider 2017 høst/2018 vår