Oslo Idrettslag er en klubb som setter seg som oppgave å tilby barn, ungdom, funksjonshemmede, voksne svømmeundervisning og trening. Videre er vi opptatt av å gi medlemmene mulighet til å utvikle seg i et sunt miljø med gode verdier slik at en hver kan bli så god en selv ønsker. Det er ikke kun snakk om svømmeteknikk og svømmetrening, eller å svømme så mange som mulig meter. Det som teller er alt i alt miljøet, og det svømmerne gjør sammen. Det er viktig for oss som klubb at en hver utøver som ønsker det, skal få muligheten til å utvikle seg til sitt fulle potensiale.IMG_79409055127871

Mål og forventninger for svømmerne samt trenere i OI:

  • svømming skal være gøy
  • progressiv og konstant utvikling av svømmeteknikk
  • utvikle seg selv, samt ens selvdisiplin og selvtillit
  • gjøre det så godt en kan
  • få gode venner og forstå hva det vil si, å være del av et lag
  • Være i utvikling
  • Være grensesprengende

Et av de viktigste målsetninger er at utøverne syns det er moro å holde på med svømming, at de trives i treningsgruppen, er motivert til å bruke fritiden sin på svømming og å ha et ønske om å bli bedre. Det oppnås ved å frembringe gode rammebetingelser, stille vesentlige krav, finne riktig forhold mellom øving, trening og lek, ha klare spilleregler og til slutt, tar hensyn til hver enkelt person, og samarbeide med foreldre og utøver for balanse i hverdagen med tanke på skole, lekser og valg som blir gjort.

Les hele utviklingsplanen her.