Hvem er vi & kontakt oss

Trenere:
Hovedtrener:
Espen Franang
keeper for Vika.I.F
5 år utespiller og et år som keeper i Norge.
Lagleder for Nordby IL vannpolo 2013/2014
Hovedtrener for OI vannpologruppen siden oktober 2014

Spillende trener:
Mads Horn
10 år som utespiller
spillende trener siden oktober 2014

Utvalget:
Leder i vannpoloutvalget for OI
Espen Franang
23 år fra Vestby
Mail: Vannpolo@oi­svomming.no
tlf:91910532

Kasserer/økonomiskansvarlig
Erik Holmen
19 år fra Drøbak
Ansvar for tett oppfølging av vannpologruppa sin økonomi.
Mail:erikholmen@gmail.com
tlf: 46660312

Arrangøransvarlig
Per­-Tore Berg-Domaas
19 år fra Nordby
Kontaktperson for stevner holdes av OI­svømming, dette gjelder bare for vannpolo.
Mail: pertore.95@gmail.com
Tlf: 90277134

Innkjøpansvarlig.
Anaïs Hovland
17 år fra Lillestrøm
Kontaktperson for innkjøp av utstyr, kaker osv til dugnader eller sosiale hendelser innad i klubben
for vannpologruppen.
Mail: anais.hovland@hotmail.com
Tlf: 46961100