Er det trygt å delta på svømmeaktiviteter?

 

 

 

Med dagens desinfiseringsmetoder for bassenger som driftes tilfredsstillende etter bassengbadforskriften (klordoser beregnet for ulike type basseng), så skal det ikke være fare for smitte via vannet.

Klorinnholdet tar fort knekken på virus og bakterier i vannet.

Smitte av coronaviruset skjer hovedsakelig gjennom kontakt- og dråpesmitte ved nærhet til andre/mellommenneskelig kontakt, hvis disse er syke (bærere av smitte).

Folkehelseinstituttet har ikke gått ut med anbefalinger om å stenge bassenganlegg, så rådet er å fortløpende følge godt med på folkehelseinstituttets nettsider og benytte de hygieneregler som er anbefalt, se https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/