Til medlemmene i Oslo IL Svømming

Styret innkaller herved til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 23. mars kl. 18.

På grunn av pandemien avholdes årsmøtet digitalt.
Dersom du vil være med på årsmøtet må du sende en e-post til post@oi-svomming.no innen 22. mars 2021

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til hans.jacob@oi-svomming.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
S
tyret