Til medlemmene i Oslo IL Svømming

Styret innkaller herved til årsmøte .

Årsmøtet avholdes den 29. mars 2022.

Årsmøtet avholdes digitalt.

Dersom du vil være med på årsmøtet må du sende en e-post til post@oi-svomming.no innen 22. mars 2022

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 9. mars til hans.jacob@oi-svomming.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
S
tyret