Til medlemmene i Oslo IL Svømming

Styret innkaller herved til årsmøte. Årsmøtet avholdes digitalt den 21. mars 2023.

Dersom du vil være med på årsmøtet må du sende en e-post til post@oi-svomming.no innen 15. mars 2023. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til hans.jacob@oi-svomming.no. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for deltakende medlemmene senest én uke før årsmøtet. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret