Til medlemmene i Oslo IL Svømming

Vi inviterer til årsmøte 22 juni kl 18 på Blindern VGS. På grunn av smitteverntiltak ønsker vi at påmelding til årsmøtet skal skje pr. e-post til post@oi-svomming.no innen 21 juni 2020. Det er kun registrerte medlemmer over 15 år pr 15 mars 2020 som kan delta. Papirene vil bli sendt ut digitalt til påmeldte deltakere og legges på hjemmesiden etter endt årsmøte, dette av smittevernhensyn. Det vil bli plassert stoler i møtelokalet med 1 meters avstand og ber om at medlemmer med symptomer på Korona virus holder seg hjemme. Videre påpekes det god håndhygiene i forkant av møte.

Med vennlig hilsen

Styret i OI Svømming