Til medlemmene i Oslo IL Svømming

Siste frist til å melde på Årsmøtet er i dag kl 23:59

Årsmøtet avholdes den 23. mars kl. 18.

På grunn av pandemien avholdes årsmøtet digitalt.

Årsberetning 2020
Årsregnskap 2020
Innstilling Valgkomite
 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
S
tyret