Til medlemmene i Oslo IL Svømming

Styret har besluttet å utsette Årsmøtet frem til det er trygt å avholde møtet.
Det ble ingen nye saker innrapporter innen fristen på torsdag, så det er kun selve avholdningen av møtet som blir utsatt.

Vi kommer tilbake med informasjon med en gang det skjer noe nytt å rapportere

Med vennlig hilsen

Styret i OI Svømming