Barnehagesvømming

OI Svømming er stolte av å kunne tilby barnehagesvømming til barnehager i Oslo. Klubben har over lenger tid jobbet med barnehagesvømming på Berg Gård og Sagene Bad. Vi setter stor pris på samarbeidspartnerne våre, som gjør det mulig for oss å tilby svømmeopplæring til så mange barnehager som mulig.

 

Hvorfor barnehagesvømming?
Gode svømmeferdigheter er utrolig viktig for å trygt kunne oppholde seg i og ved sjø, strand og basseng. Dersom man er trygg i vannet, og kan komme seg fra et punkt til et annet forhindrer man mange drukningsulykker. Vi mener at det er viktig å begynne så tidlig som mulig med svømmeopplæring, slik at man blir trygg og sikkker så raskt som mulig. 

Norges Svømmeforbund estimerer at det tar 50 timer å bli helt svømmedyktig. Samtidig får de fleste 4. klassinger kun 20 timer (eller mindre) til svømmeopplæring i skolen. Dette gjør at barnehagesvømmingen blir desto viktigere, slik at man sikre at barna tilegner seg de nødvendige ferdighetene fra de allerede er 5-6 år gamle.
På barnehagesvømmingen har vi fokus på å gjøre barna trygge i, ved og under vann. Her jobber vi mye med dykking, flyting, litt benspark og fremdrift, etter delmål fra Norges Svømmeskole. Dette gir barna et godt grunnlag til videre utvikling av svømmeferdigheter, samtidig som man for en opplevelse av at det å være i vann både er morsomt og lærerikt. 

Alle barnehagebarn som deltar på undervisning i regi av oss får utdelt et diplom siste kursdag, med en anbefaling til kursnivå etter Norges Svømmeskole sine nivåer.
Det gir alle foresatte informasjon om hvilke svømmekurs man eventuelt bør delta på, dersom man ønsker å fortsette opplæringen i en svømmeklubb som er en del av Norges Svømmeforbund.  

Hvordan foregår undervisningen?

Vi har valgt å tilby to former for svømmeundervisning for barnehagebarn. Den første er kurs som går over 5 uker, med 45 minutter pr. gang. Dette oppsettet benytter vi på vår normale undervisningen.

Den andre formen er intensivkurs som går hver dag i en uke, mandag til fredag. Her er også barna i vannet 45 minutter av gangen, men læringsutbyttet blir like høyt eller høyere da man har undervisningen så tett opp etter hverandre hver dag. Dette oppsettet benytter vi i undervisningen på Sagene Bad i skolens ferier og rett før sommerferien.

Vi har stor tetthet mellom barn og instruktør, og har 5 barn pr. instruktør i vannet. De ansatte i barnehagen har ansvaret for barna til og fra svømmehallen, og sitter på kanten for å bistå de barna som trenger en pause, et toalettbesøk og lignende. Dersom et barn har behov for en til en undervisning, så må en av barnehagens ansatte bli med i vannet.

 Dette får barnehagebarna av oss:

  1. Badehette første dag av undervisningen, med logo
  1. Diplom for fullført svømmeundervisning, med anbefaling til kursnivå i Norges Svømmeskole

 Ønsker din barnehage svømmeundervisning med oss?  

Ønsker din barnehage å delta på svømmeundervisning hos oss kan du booke dette gjennom skjemaet under.
Dette bookingsystemet deles med PT ordningen, og alt markert med (kun PT-timer) kan ignoreres. 

Alt annet må besvares slik at vi får søkt midler til svømmeundervisningen. Dersom dere ikke har fylt ut informasjonen under tilstrekkelig, så kan dette være grunnlag til at søknaden om svømmingen blir avvist. Dersom dere søker om midler selv, så sender dere mail til barnehage@oi-svomming.no, så blir dere i stedet fakturert for svømmingen. 

Under tid og datoer vil første opplæringsdag være synlig. Normal undervisning vil som tidligere nevnt ha en varighet på fem uker til samme tid og dag hver uke. Dersom det er en helligdag eller ferie på en av opplæringsdagene, så vil denne bli flyttet til uken etter perioden normalt ville endt. På intensivkursene i uke 8, 25 og 40, så vil mandagen være tilgjengelig i skjemaet, men undervisningen vil gå fra mandag til fredag. 

 Dersom du skal ha flere enn 30 barn på barnehagesvømming, så kan du ta kontakt med oss på barnehage@oi-svomming.no. Så ser vi på mulighetene for å tilrettelegge opplæringen best mulig til deres gruppe.

Transport  

Oslo Idrettslag Svømming anskaffet en egen buss til transport av barnehager i 2020. Denne brukes til å kjøre barnehager til og fra svømmeopplæringen. Fra og med 2023 innføres det et krav om at barnehager må ha 30 minutters eller lenger reisevei med kollektiv for å å kunne benytte bussen. Dette er for å sikre at de som trenger den mest får transport. Dersom dere trenger transport til og fra svømmingen, så er det mulig å velge dette i skjemaet under. 

  • Bestill time

  • Din info