Begynneropplæring

 

Oslo Idrettslag svømming tilbyr svømmeopplæring i samsvar med Norges Svømmeskoles plan for svømmeopplæring. Nybegynnerkursene er bygget rundt vanntilvenning og de fire kjernefunksjonene som er sentrale for å lære å svømme. På kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen er fokuset på de fire kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og fremdrift. Deltakeren skal jobbe med øvelser som inneholder elementer som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.

Det skal være en naturlig overgang fra et nivå til et høyere nivå. Nivåene bygger videre på hverandre, og etter hvert som nivåene blir høyere skal deltakere kombinere alt de har lært fra tidligere nivå. For eksempel, de mål som skal læres på Vannmerket er krav for å delta på neste nivå som er Hvalmerket.

Vannmerket (vanntilvenning)

Fra 4 år og oppover. Kurset passer for barn som ikke har noe erfaring i vann fra før. Målet med kurset er å gjøre barnet trygg i vannet og i undervisningssituasjonen. Kurset holdes på Berg Gård og Sagene Bad.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

1. Bevegelse i vann
2. Hodet under vann
3. Trygghet i vannet

Ingen foreldre i bassenget. 

PS! Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER

 Hvalmerket (dykke)

Fra 4 år og oppover. Kurset holdes på Berg Gård, Møllergata Skolebad, Sagene Bad og Sogn bad.

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen “Dykke”, som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

1. Orientering under vann
2. Dykke og holde pusten, rytmisk pusting
3. Hoppe fra kanten og dykke

Ingen foreldre i bassenget.

PS! Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER

 Skilpaddemerket (Flyte)

Fra 5 år og oppover. Kurset holdes på Berg Gård, Møllergata Skolebad, Sagene Bad og Sogn bad.

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen “Flyte”, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

1. Flyte på mage og rygg
2. Linjeholdning i vann på mage og rygg
3. Hoppe fra kant og flyte opp på mage kontrollert
4. Lære å holde pusten, fylle lungene med luft

Ingen foreldre i bassenget.

PS! Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER

Pingvinmerket (Gli)

Fra 5 år og oppover. Kurset holdes på Berg Gård, Møllergata Skolebad, Sagene Bad og Sogn Bad.

Pingvin kursene fokuserer på kjernefunksjonen “Gli”, som innebærer at man flyter i bevegelse.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

1. Kontrollert linje med strake armer
2. Rotasjon fra mage til rygg med strak kropp
3. Crawl beinspark på mage og rygg, med plate
4. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> crawl beinspark på rygg

Ingen foreldre i bassenget.

PS! Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER

Selungemerket (fremdrift)

Fra 6 år og oppover. Kurset holdes i stort basseng og kursdeltakere må kunne flyte. Vi har selungen på Berg Gård, Møllergata Skolebad, Sagene Bad og Sogn Bad.

Selungen er kurset hvor vi prøver å knekke svømmekoden. Vi setter sammen armtak og beinspark, og etter hvert pusteteknikk. Barna skal også få prøve seg på å stupe fra kanten.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:

1. Crawl beinspark på mage og rygg, uten plate
2. Crawl armtak på mage og rygg
3. Stupe fra kant
4. Gjennomføre 10 meter crawl svøm og 10 meter rygg svøm

Ingen foreldre i bassenget.

PS! Det går til enhver tid flere kurs i bassenget samtidig.

PÅMELDING GJØRES HER