Betaling

Betaling for svømmeopplæring

Hver måned sendes faktura pr. epost til oppgitt epostadresse på tryggivann.no. Denne fakturaen har 7 dagers betalingsfrist og sendes ut ca. den 5 hver måned.

KID nummer skal benyttes ved betaling, ellers vil ikke fakturaen bli registrert i systemet.

Oversikt over dine fakturaer finner du  ved å logge inn på www.tryggivann.no –> min side –> mine faktura.

Totalprisen for et helt år er delt på antall betalingsmåneder. Prisen pr måned er lik uansett antall kursganger den måneden.

Purringer og inkasso

For at vi skal kunne opprettholde vår kurs og treningsaktivitet er vi avhengig av å få dekket våre kostnader. Vi purrer derfor 1 gang i uken etter forfallsdato. Etter 3 purringer blir fakturaen oversendt til inkassobyrå, og det bil da påløpe lovbestemte purre og inkassogebyr.

Har du problemer med å betale dine fakturaer?

Ta kontakt med oss på kurs@oi-svomming.no med forklaring på situasjonen, så ser vi på hva vi kan tilby av betalingsutsettelser og lignende.