Betingelser

Man må være over 18 år for å bestille kurs i regi av Oslo Idrettslag Svømming. Oslo Idrettslag Svømming er ansvarlig for alle transaksjoner som blir gjennomført gjennom registeret.

 

Betingelser for kontinuerlige undervisning

  • Kontinuerlig undervisning har løpende fakturering og kommer inn under angrerettloven som i § 11 gir forbruker en angrerett på 14 dager ved første påmelding. Angrerettskjema finner du her
  • Frist for utmelding: innen 25. hver måned. Ved utmelding sendes en mail med tittel «utmelding” med informasjon om deltagers navn og nivå til utmelding@oi-svomming.no. Ved utmelding før den 25. meldes man ut den 30./31. den måneden.
  • Faktura sendes på e-post ca den 1. hver måned med betalingsfrist 7 dager.
  • Mulighet for permisjon (1-2 måneder) uten å betale ved dokumentert sykefravær, ved for eksempel brudd i armen. Ta kontakt på mail med tittel «permisjon» til kurs@oi-svomming.no
  • Totalprisen for et helt år er delt på antall betalingsmåneder. Prisen pr måned er lik uansett antall undervisningsdager den måneden.
  • Medlemmer må være forberedt på at avlyste undervisningsdager kan forekomme, enten som følger av tekniske forhold vi ikke er herre over som for eksempel for kaldt vann i bassenget og sykdom. Det gis ikke kompensasjon for slikt.
  • Vi tar inn nye deltagere én gang i måneden, fra venteliste.

Garderobetid og oppmøte

Garderobetiden er satt til 15 minutter før oppstart av undervisningen, og 15 minutter etter undervisningsslutt.

Medlemmene står selv ansvarlig for å møte på undervisningen. Påmeldingen er bindende og det gis ikke kompensasjon for korttidssykdom eller ferie. Dersom en ikke møter anses gangen som tapt.

Foreldre har ikke mulighet til å være med ut i vannet med barna (gjelder ikke baby- og småbarnssvømming, eller undervisning for funksjonsnedsatte)

Ved sykdom over lenger periode, ta kontakt på mail kurs@oi-svomming.no

Hygiene

ALLE deltagere som skal ut i bassenget MÅ dusje og vaske seg før en går ut i. Badehette er påbudt på enkelte bassenger, da primært på Møllergata Skolebad. Alle med langt hår må benytte strikk eller badehette på alle bassenger. Badehette kan kjøpes på natare.no.

Helligdager og ferier

Undervisningen følger skolens ferieplan, og det vil ikke arrangeres kurs på røde dager og skoleferier. I ferier, som høstferie, vinterferie og sommerferie, blir det normalt arrangert intensivkurs som alternativ til ordinær aktivitet. 

Tilbakemelding på Tryggivann.no

  • På «Min side» på Tryggivann.no vil man senest den 25. hver andre måned finne en kommentar fra utøverens trener.
  • Noen barn er klare for å gå videre til neste nivå, da står dette som Anbefalt videre nivå. De barna som skal videre til neste nivå blir flyttet på Tryggivann.no i løpet av siste uke hver måned, mail med bekreftelse kommer. Noen vil naturlig måtte bytte tid, dag og sted, men vi prøver å holde oss innenfor +/- 60 min av det dere har i dag.
  • Har dere flere spørsmål til barnets ferdigheter, prat med hovedinstruktør eller instruktør før/etter undervisningen.

 

Generelt

Din informasjon vil ikke bli delt med tredjepart og er sikret i vårt system.

Oslo Idrettslag Svømming forbeholder seg retten til å flytte/slå sammen grupper dersom det er mindre en 60% fyllingsgrad på gruppen. Vi forbeholder oss også retten til å flytte utøvere dersom de er påmeldt feil nivå, eller feil gruppe i forhold til alder.

 Prisen per måned er regnet ut ved å finne totalprisen for et helt år og dele på antall betalingsmåneder. Prisen per måned er lik uansett antall undervisningsdager den enkelte måneden.