Årsmøtet i Oslo Idrettslag Svømming skal avholdes 20. mars 2019, kl. 19 på Blinderen VGS, og vi har poster i styret og utvalg som skal fylles. 

OI Svømming er en klubb i vekst. Har du lyst til å være med å videreutvikle klubben gjennom arbeid i styret, komitéer eller i et av utvalgene som arbeider med stevner, frivilighet mm.? Eller kanskje du kjenner til noen gode kandidater? 

Valgkomiteen i OI Svømming ønsker å høre fra deg nå!

Hilsen, 
Valgkomiteen
v/ Gudrid Eide

ge@sector.no

T: 917 96 238