I forbindelse med avvikling av egne stevner trenger vi bistand fra foresatte. Oppgaver i forbindelse med stevner kan være; tidtaking, rigging, kafeteria, sekretariat, inngang, levering av bakst/kaker/mat og annet. Foresatte vil få beskjed når et stevne nærmer seg, og melder seg til de oppgaver/tider den enkelte kan hjelpe med. Det forventes at alle bidrar uansett om egne barn deltar eller ikke – hver familie må årlig lever minimum 16 arbeidstimer.

I 2016 arrangerer vi følgende arrangementer hvor vi behøver dugnadsinnsats fra foresatte og utøvere

  • OI Open Vår – 20.05.-22.05.16
  • Oslo Open Water – 20.august 2016
  • OI Open Høst – 14.10.-16.10.16

Sett av helgene allerede nå, påmelding åpner via Dugnadsportalen i Medlemsregisteret medio februar.