The board, Controll- and election committee

The board

The board can be reachd by email: styret@oi-svomming.no

Members Phone Responsibility
Andreas Helgaker 92011791 Chairman
Silje Hovland Deputy chairman
Nils Gregussen Member
Eva Lindgaard Kjeldseth Member
Jerome Genton Member
Ok Kyong Park-Bhasin Member
Hedi Anne Birkeland Member
Deputies
Morten Engesland Member
Espen Jensehaugen Member

 

Protokoll fra Årsmøtet mars 2017
Protokoll fra Årsmøte 16.mars 2016 
Protokoll fra Årsmøte 26.03.15
Protokoll fra Årsmøte 27.03.14
Protokoll fra Årsmøtet 20mars 2013
Protokoll fra Årsmøtet 28mars 2012   / Protokoll fra ekstraordinært Årsmøte 4sept 2012

Controll committee

The following people are currently in this committee:

– Medlemmer: Christoffer Sundin og Jørgen Evjen
– Vara: Astrid Næss Kjølholdt og Jon Morten Mo

Election committee

  • Gudrid Eide 
  • Divya Anurag
  • Anne-Berit Urdahl 
  • Terje Spilde