flipperSVØMMETIDER OG STEDER         TERMIN 2014         FLIPPERS HISTORIE         KONTAKT OSS

I begynnnelsen av 50 årene bestemte eldre svømmere fra svømmeklubben Varg
at de ville begynne med svømming for handicappede. De kalte seg Varggubben.
De begynte på Bislet bad for guttene og på Sagene bad for jentene.
Sjefen i starten var Johnny Jensen. De samarbeidet med doktor Paulsen ved Oslo trygdekontor.

De hadde mange medhjelpere, men de som var med lengst var Reidun Reinertsen
og Ragnar Pederesen. De var med helt til 90 årene.

I tillegg til treningen arrangerte Varggubben svømmeleir på Håøya og fisketurer til Hvaler.
Vi hadde også et eget svømmestevne hvert åri Torgata Bad. Det var forløperen til dagens julesvømming.
I 1968 mente Varggubben at nå burde svømmerne starte sin egen klubb og bli medlem i
Norges Handicapidrettsforbund. Da var Flipper et faktum. I starten ble vi fortsatt hjulpet av
Varggubbens folk på trening, men vi fikk vårt eget styre og økonomi.

I tillegg til Reidun og Ragnar kom nye hjelpere til, ikke minst bestefar til Helge Bjørnstad,
bare kalt bestefar. Vi flyttet treningen til idrettshøyskolen og Bøler Bad , som vi fortsatt holder til.

Flipper har fostret mange gode internationale svømmere og medaljesankere i Ol.
Kan nevne noen:
Paul Jacobsen, Einar Nilsen, Eivind Brager, Roar Ersrud, Harald Gunnerud, Helge Bjørnstad.