Flipper SFf søker etter en ansvarlig person som kan være oppmann for svømme gruppa på Bøler bad; tirsdager kl. 19.30 til 20.30 og torsdager kl. 16.30 til 17.30.

Vervet er honorert.

Kontakt Hedi Anne Birkeland på mobil 91129107 eller per mail til flipper-sff@oi-svomming.no, hvis du er interessert.

Hilsen
Flipperutvalget