For nye svømmere

Trening- og utviklings grupper

Kursdeltakere som ønsker å gå videre inn i klubbens trenings og utviklingspartier vil rekkruteres fortløpende via kurs. Dersom man ønsker en plass etter disse kursene anbefaler vi at man melder seg på venteliste til Pre T/U. Nye svømmere fra andre klubber anbefales også å melde seg opp til ventelisten. Pre T/U er et forberedende treningskurs for trenings- og utviklingsgruppene i Oslo Idrettslag Svømming. Kurset organiseres som en treningsgruppe, med egen trener (ikke instruktør), slik at vi sikrer best mulig individuell oppfølgning og progresjon. Det vil bli lagt vekt på svømming som trenings og konkurranseform.

Har du spørsmål om Pre T/U kan du kontakte leder av kursavdelingen på kurs@oi-svomming.no.

Spørsmål rettet til trenings- og utviklingsgruppene generelt kan rettes til utviklingsansvarlig, Nils Uno Davidsen på epost.

Melde seg inn i klubben

Alle medlemmer må være registrert i vårt medlemsregister. Klubben har to adskilte systemer:

Spørsmål kan rettes til administrasjonen per mail til post@oi-svomming.no eller på telefon til 97 57 37 93.

Treningsavgift og medlemskontingent

Alle svømmere i våre treningsgrupper betaler medlemskontingent og treningsavgift til klubben og er således medlemmer. Medlemmer over 15 år har stemmerett og er valgbare til klubbens funksjoner.

Klubben har som mål å tilrettelegge slik at alle kan få mulighet til å delta i klubbens trening og har søskenmoderasjon for barn nr. 2,3,4… Søskenmoderasjonen er 20% mindre i treningsavgift i forhold til den gruppen barnet tilhører.

Medlemskontingent og støttemedlem på kr 200,- (pr år) .

Treningsavgift pr. år fordelt på gruppe:

Gruppe Beløp
Eliteavdelingen Nils 4600,-
Eliteavdelingen stig 4800,-
FINA 15-18 3800,-
T1 2900,-
TG Synkron 13-15 3100,-
TG Synkron 15-18 3100,-
Utviklingsgruppa U2 2900,-
Utviklingsgruppa U3 3400,-
Utviklingsgruppa U4 3800,-
Utviklingsgruppa U5 4600,-
Utviklingsgruppa U6 4600,-

 

Foreldredeltakelse

Ved å ha barn i Oslo Idrettslag, må man være innstilt på å stille seg til disposisjon ved våre to årlige svømmestevner. Vi trenger også noen som kan bake eller smøre baguetter til vår kafeteria, og være tidtaker når vi har jule- og sommersvømming (medio desember og primo mai). Det er ikke mange timer årlig vi ber om.

Er det noen som ønsker å engasjere seg mer aktivt for eksempel i styret, som reiseleder for svømmegruppen når svømmerne skal reise, eller andre oppdrag, hører vi veldig gjerne fra dere. Kontakt klubbens sportslig leder, Hans Jacob Stoebner på hans.jacob@oi-svomming.no

Klubben ønsker at foreldre tegner klubbmedlemskap (kr 200,- pr år) i klubben. Klubbmedlemskapet tegnes via Tryggivann.no, her.

Iht. NIF sitt regelverk er det kun medlemmer som er over 15 år og har vært tilsluttet klubben i minst en måned, som har stemmerett på klubben sitt Årsmøte (mars/april måned) og er valgbare til klubbens styre.