Foto: Carl Groth

Årsmøte i Oslo Idrettslag Svømming, nærmer seg, og vi har flere poster i styret og utvalg som må fylles.

Har du lyst til å sitte i OI styret eller kjenner til noen gode kandidater, kan du ta kontakt med valgkomiteen i Oslo Idrettslag Svømming v/Terje Spilde Terje.spilde@gmail.com

Vennlig hilsen
Valgkomiteen
v/ Terje Spilde