Klubbregler

Oslo IL Svømming sine 10 Gyldne regler:

 1. Respekter klubbens arbeid.
  Det er frivillig å være med i Oslo IL Svømming, men er du med – følger du klubbens leveregler.
 2. Vi skal gi et godt og bedre svømmetilbud til alle våre medlemmer
 3. Vi skal utvikle utøvere som er opptatt av mestring både på trening og i konkurranse.
 4. Vis respekt for hverandre, trenere og andre du møter i svømmingen.
 5. Vi skal ha et inkluderende, positivt og utviklende miljø for alle utøvere.
 6. I Oslo IL Svømming utvikler vi vennskap og lagånd.
 7. Trenere er gode forbilder – de motiverer og inspirerer
 8. Foreldre / foresatte i Oslo IL Svømming er inkluderende , inspirerende og fokuserer på lagånd fremfor enkeltindividene
 9. I Oslo IL svømming lærer utøveren å takle både medgang og motgang
 10. Vi er stolte av klubben vår!

Slik skal hvert enkelt medlem være med på å skape et positivt miljø:

 • Vi hilser på hverandre når vi møtes
 • Vi støtte og oppmuntrer hverandre – vi er alle på samme lag
 • Vi er åpne og ærlige, og vi gir og mottar tilbakemeldinger
 • Vi gleder oss over andres utvikling
 • Vi har det gøy på trening og i konkurranse
 • Vi respekterer klubbens verdier
 • Vi hjelper hverandre med å rydde opp etter oss
 • Vi tar opp konflikter med den det gjelder og baksnakker ikke
 • Mobbing tolereres ikke
 • I Oslo IL Svømming utvikler vi vennskap for liver

 

Leveregler for utøvere

Leveregler for trenere og instruktører

Leveregler for foreldre og foresatte