Kvinnekurs og jentekurs (ikke grupper til våren 2024)

 

Kvinnekurs er egne svømmekurs med kun kvinnelige deltakere og kvinnelige instruktører. Kursene er delt inn i nivå 1 og 2, og undervisningen tilpasses deltakernes nivå. Nivå 1 er et grunnkurs for kvinner som ikke kan svømme og/eller har lite erfaring med å være i vann. Nivå 2 passer for kvinner som har noe erfaring med å være i vann, og kan dykke, flyte og oppholde seg på dypt vann uten hjelpemidler. Kursene går samtidig, med 1 instruktør på hvert nivå.

Kvinnekurs
Aldersgruppe: 10-17 år (jentekurs) 18 år og eldre (kvinnekurs)
Tidspunkt og sted: Dessverre er det ikke satt opp noen grupper per nå grunnet manglende basseng
Pris: Fra 645 kr/mnd + 200kr i årlig medlemskontigent

Påmelding + mer info: 
Jentekurs: Velg kurstype ungdom her>>
Kvinnekurs: Velg kurstype voksen her>>

Delmål

Kvinnekurs – Nivå 1

 • Vanntilvenning
 • Hodet under vann
 • Flyte på mage og rygg
 • Fraspark -> gli
 • Benspark
 • Kjennskap til crawl
 • Tørre å være på dypt vann

Kvinnekurs – Nivå 2

 • Fraspark og gli
 • Beinspark (med og uten plate)
 • Pusteteknikk
 • Rotasjon
 • Armtak
 • Øve på stup
 • Kjennskap til saltovending

Kvinnekurs – Nivå 3

 • Superman med pust 8 meter
 • Crawlsvømming med pust hvert 3 tak
 • 8 meter på dypet
 • Ryggsvømming med rotasjon til mage
 • 8 meter
 • Sculling på dypet 15 sekunder
 • Hoppe på dypet, flyte opp på magen,
 • rotere til ryggen
 • Glistup på dypet
 • Stup på dypet