Lisens

Alle utøvere som aktivt deltar i en av våre treningsgrupper og som er over 10 år må løse ut en lisens, også hvis man bare deltar på trening og ikke konkurranser.

Betaling av lisens

Betaling av lisensen skal skje direkte til Norges Svømmeforbund, i løpet av desember vil alle ha motta en faktura per e-post med betalingsinformasjon, dersom du ikke har mottatt denne er det viktig at dere tar kontakt med Hans Jacob Stoebner (hans.jacob@oi-svomming.no). Lisens må være betalt før treningen starter opp 04. januar.

Ved skade

Ved skade skal man ringe og melde inn skaden til Skadetelefonen på 02033 umiddelbart

  • Forsikringsbevis finner man her.
  • Skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til legevakt, sykehus eller fastlege. Påløpte utgifter før man kommer i kontakt med Idrettens Skadetelefon, i praksis egenandeler ved offentlig behandling, dekkes inntil forsikringssummen angitt i forsikringsbeviset.
  • Daglig leder må også  varsles også om alvorlige hendelsen.

Belastningsskader er en del av forsikringen

NSF er svært fornøyd med å kunne informere om at belastningsskader dekkes på lik linje med andre skader.

Dekning av belastningsskader har vært etterspurt i mange år, ettersom de fleste skadetilfeller som oppstår i svømmeidrettene er belastningsskader. Dette vil gjøre forsikringsdelen i lisensen langt mer relevant enn tidligere.

Skadetelefonen – 02033

Åpent alle dager 09.00-21.00.
Alle som betaler lisens vil også få tilgang til Skadetelefonen, som er en telefonbasert rådgivningstjeneste med spesialkompetanse på idrettsmedisin. Formålet er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet.
Skadetelefonen gir gode råd om skadeforebygging og hva man bør gjøre ved akutte skader.

Lisenssummer

Startlisens svømming og synkron: kr. 750,- 
Startlisens 9-12 år svømming og synkron: kr. 350,- 

Hvorfor lisens?

NSFs medlemsklubber har vedtatt på svømmetinget at alle som vil være med i approberte stevner/konkurranser i NSF må ha gyldig startlisens (NSF lover og regler – L 15). I OI svømming er det samtidig vedtatt av klubbens styre at samtlige utøvere som trener aktivt i en av våre treningsgrupper skal utløse lisens og gjennom den være forsikret på trening/konkurranse, dette er uavhengig om man ønsker å delta i konkurranser.

Hvem skal betale lisens

Alle utøvere som trener aktivt i en av OI Svømming sine treningsgrupper og som er over 10 år må betale lisens. Lisensen gjelder på på vei til/fra trening/konkurranser og under trening/konkurranser.

Lisensen gir utøverne også rett til å delta i konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring (10-12 år er forsikret gjennom barneidrettsforsikringen, og derfor er denne lisensen rimeligere enn grunnlisens og utvidet lisens)

Lisensens gyldighet

Lisensen gjelder fra den dagen man betaler, og ut kalenderåret.
Det finnes ingen engangslisens for ett enkelt stevne.

Yttligere informasjon kan fås via forbundets nettsider