Førstehjelpskurs og livredningsprøve

Grunnkurs i førstehjelp:

Dette er et kurs på 3-4 timer som går igjennom det grunnleggende i førstehjelp. Hvis de ikke har tatt dette kurset før så skal de ha dette. 

Livredningsprøven er inkludert; Hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på mage, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente to av tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 25m, utføre HLR på dukke og besvare to spørsmål fra alarmplanen. 

Pris: 700 kr per person. Dersom dere melder på fem eller flere så koster det 650 kr per person, og 600 kr ved 10 eller flere personer. 

NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Kursdato: Vi gjennomfører et grunnkurs i livredning 12. juni 2023 på Sogn Bad fra klokken 10:00 til 14;00. Her er det maksimalt plass til 15 deltakere på kurset. Dersom det er mange påmeldte vil vi prøve å sette opp en ekstra dag. Kurset er fullt.

 

Ny kursdato satt opp 23. juni 2023 på Sogn Bad fra klokken 10:00 til 14:00. Her er det også maksimalt plass til 15 deltakere. Kurset er også fullt

 

Oppfriskningskurs:

Et kortere oppfriskningskurs for lærere der det er gjennomgang av visse punkter fra grunnkurs i førstehjelp . Inkluderer livredningsprøve. 

Deltakere må ha fylt 15 år.

Pris: 450 kr per person. Dersom dere melder på 10 eller flere så koster det 400 kr per person.

NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Kursdato: Vi gjennomfører et oppfriskningskurs 05. juni 2023 på Sogn Bad fra klokken 10:00 til 12:00. Her er det maksimalt plass til 22 deltakere på kurset. Dersom det er mange påmeldte vil vi prøve å sette opp en ekstra dag. 

Livredningsprøve:

Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på magen, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 20m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss er livredningsprøven på 1,8 meters dyp. Deltaker må ha fylt 15 år. Pris: 350 per person

Bestilling av livredningskurs:

Send epost til kurs@oi-svomming.no med ønsket kurstype og antall deltakere. Her er det foreløpig kun mulig med datoene som er satt opp over. Det er mulig at det blir satt opp flere kursdatoer i august.