Førstehjelpskurs og livredningsprøve

Grunnkurs i førstehjelp:

Dette er et kurs på 3-4 timer som går igjennom det grunnleggende i førstehjelp. Hvis de ikke har tatt dette kurset før så skal de ha dette. 

Livredningsprøven er inkludert; Hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på mage, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente to av tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 25m, utføre HLR på dukke og besvare to spm fra alarmplanen. 

650 per person. Gruppepris på 6000 for 10 personer.

NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

 

Oppfriskningskurs:

Et kortere oppfriskningskurs for lærere der det er gjennomgang av visse punkter fra grunnkurs i førstehjelp . Inkluderer livredningsprøve. 

Deltakere må ha fylt 15 år.

Pris: 450 kr per person, eller gruppepris 4000 kr for 10 personer.

NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Livredningsprøve:

Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på magen, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 20m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss er livredningsprøven på 1,8 meters dyp. Deltaker må ha fylt 15 år. Pris: 350 per person

Bestilling av livredningskurs:

Send epost til ahadu@oi-svomming.no med ønsket kurstype, antall deltakere og ønskede uker for gjennomføring av prøvene. 
Har dere et basseng som ønskes å benyttes er det fint om det også informeres om i mailen.