Førstehjelpskurs og livredningsprøve

Grunnkurs i førstehjelp:

Dette er et kurs på 3-4 timer som går igjennom det grunnleggende i førstehjelp. Hvis de ikke har tatt dette kurset før så skal de ha dette. 

Livredningsprøven er inkludert; Hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på mage, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente to av tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 25m, utføre HLR på dukke og besvare to spørsmål fra alarmplanen. 

Pris: 700 kr per person. Dersom dere melder på fem eller flere så koster det 650 kr per person, og 600 kr ved 10 eller flere personer. 

NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Kursdato: Vi gjennomfører et grunnkurs i livredning 19. juni og 20. juni 2024 på Sogn Bad fra klokken 09:00 til 13:00. Her er det maksimalt plass til 15 deltakere på kurset. 

Oppfriskningskurs:

Et kortere oppfriskningskurs for lærere der det er gjennomgang av visse punkter fra grunnkurs i førstehjelp . Inkluderer livredningsprøve. Her er det maksimalt plass til 20 deltakere på kurset. 

Deltakere må ha fylt 15 år.

Pris: 450 kr per person. Dersom dere melder på 10 eller flere så koster det 400 kr per person.

NB: Forbehold om minimum 4 påmeldte

Kursdato: Vi gjennomfører et oppfriskningskurs 19. og 20. juni 2024 på Sogn Bad fra klokken 12:00-14:00. 

Livredningsprøve:
Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100m på magen, svømme 100m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre person/dukke minimum 20m, utføre HLR på dukke, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss er livredningsprøven på 1,8 meters dyp. Deltaker må ha fylt 15 år. Pris: 350 per person

Kursdato: Livredningsprøven gjennomføres på Sogn Bad 21. juni klokken 12:00-14:00

Bestilling av kurs:

Fyll ut påmeldingsskjemaet under eller gå inn på skjemaet via denne linken: https://forms.office.com/e/AEcivNNb57
Her er det foreløpig kun mulig med datoene som er satt opp over. Det er mulig at det blir satt opp flere kursdatoer i august.