Nivåbytter

Denne siden tar for seg nyttig informasjon om nivåbytter på alle våre svømmegrupper.

OI Svømming arrangerer kontinuerlige svømmeundervisning, som vil si at:

1. Man betaler pr. måned man går på svømmeundervisning hos oss

2. Medlemmene blir flyttet i månedsskiftet dersom man har mestret alle delmålene til gruppen. Du får en bekreftelsesmail fra tryggivann.no, med link til informasjon om den nye gruppen.

3. Alle flyttinger blir gjort mellom den 25 og 5 i månedskiftet mellom hver andre måned.

4. Før jul og før sommerferien er det fortrinnsrett påmelding for medlemmer som er påmeldt i desember/mai for kommende sesong. Det vil si at du selv melder deg på til ny gruppe for neste sesong. Dette er fordi det er mye endringer på bassengene, der det hender at vi mister tilgang eller får tilgang til enkelte bassenger. Dette resulterer i at på en ny sesong vil flere grupper forsvinne eller bli lagt til. Dermed er det mest rettferdig dersom alle medlemmer har lik tilgang på disse plassene. 

Slik fungerer nivåbyttene:
Treneren krysser av delmål kontinuerlig på tryggivann.no for hva utøveren har mestret iløpet av undervisningsdagene. Innen den 25. hver annen måned får man også en anbefaling på tryggivann.no (min side) dersom man skal bytte gruppe. For at vi skal kunne flytte utøveren/ditt barn til et passende gruppe og tidspunkt for deg er det viktig at du er oppsøker eller er tilgjengelig for hovedinstruktør/instruktør de 2 siste undervisningsdagene i måneden, slik at han eller hun får spurt deg om følgende:

1. Hvilke dager og tider du ikke har mulighet til å bytte gruppe til

2. Hvilke dager og tider man ønsker å bytte til

3. Om det er annen informasjon som er viktig at vi vet før vi utfører nivåbyttet. Det kan for eksempel være at barnet må få plass på en gruppe samtidig med en bror/søster.

Vi vil alltid prøve så godt vi kan å flytte utøveren innenfor samme dag og basseng, men det er en stor kabal som skal gå opp for at alle nivåbytter skal kunne utføres. Det er derfor viktig at du gir hovedinstruktørene denne informasjonen i god tid, eller kontakter oss på kurs@oi-svomming.no med denne informasjonen.

 

Hva gjør du hvis du/barnet ditt har byttet nivå, og ny tid/sted passer ikke?
Dersom du er blitt flyttet og den nye tiden/dagen ikke passer ber vi deg ta kontakt på kurs@oi-svomming.no så snart du får bekreftelseseposten om flyttingen, slik at vi kan se på mulighetene ved andre basseng, dager og tider. Vi flytter deltakere kontinuerlig i perioden og dermed vil ledige plasser fort bli tildelt til en eksisterende medlemmer som bytter nivå, eller et nytt medlem. Det er derfor viktig at man gir beskjed så raskt som mulig slik at vi kan finne en plass til deg/ditt barn.