Norges svømmeskole

Norges Svømmeskole er dannet i regi av Norges svømmeforbund. Norges Svømmeskole bidrar der klubber og instruktører trenger hjelp. For instruktører blir de en veileder hvor de får informasjon om hvordan ulike øvelser kan bidra til svømmedyktighet.

 

Norges Svømmeskole har fokus på:

–         At svømmeopplæring skal være gøy

–         Ferdighetsutvikling

–         Svømmeteknisk utvikling

–         Kognitiv utvikling

 

Alle klubber som er registrert i Norges Svømmeskole driver svømmeopplæring etter Norges Svømmeforbunds metodikk og pedagogikk.