Tilrettelagt svømming

 

Svømmekurs

Vi holder svømmekurs for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Kurset tilpasses de individuelles ferdigheter og behov.

Trening

Vi svømmer i et 25 meters basseng.

For mer informasjon kontakt kurs@oi-svomming.no