Parasvøm

Svømmekurs

Vi holder svømmekurs for barn og ungdom med funksjonsnedsettelser. Kurset tilpasses de individuelles ferdigheter og behov. For mer informasjon kontakt kurs@oi-svomming.no

Trening

Vi svømmer i et 25 meters basseng. For mer informasjon kontakt kurs@oi-svomming.no

Frisvømming og lek

For mer informasjon kontakt kurs@oi-svomming.no