I tidsrommet man-fre kl. 1600-2200 vil det være gratis parkering på p-plass ved Sognsveien. Det vil ikke være mulig å parkere innenfor skolens gjerde. Lørdag og søndag oppfordrer vil om å parkere på gratis p-plass ved Mercedes / Sogn Arena. Kart: Punkter som er merket gult er områder hvor man står lovlig. P-plass oversikt, sogn bad