Pre Trening og Utvikling

 

Oslo Idrettslag Svømming ønsker å fortsette vår utvikling av gode svømmere fra kursnivå, og har i den forbindelse fornyet “den røde tråden” fra kurs til trenings- og utviklingsgrupper. Dette gjør vi ved å lansere vårt nye forberedende treningstilbud, kalt Pre Trening og Utvikling – forkortet til Pre T/U. Erfaringsmessig vil enkelte trenge mer tid til å oppnå ferdighetene som behøves for å kunne begynne med organisert trening. Pre T/U vil sørge for at svømmere og foreldre får litt mer tid til å bestemme hvilken retning man ønsker å gå, samtidig som det gir deltakeren god nok tid til å oppnå disse nødvendige ferdighetene. Målet med Pre T/U er å gi deltakerne muligheten til å mestre på sitt nivå, og skape en mer forsiktig og naturlig overgang til trenings- og utviklingsgruppene.

Med bakgrunn i dette vil det nå være 2 potensielle “veier” inn til våre trenings og utviklingsgrupper.

1.) Tilbud direkte fra kurs
Kursdeltakere på nivåene sjøløve, delfin og hai vil fortløpende kunne få tilbud om plass på trenings og utviklingsgrupper, dersom deltakeren mestrer gitte krav til inntak – som baserer seg på teknikk, potensiale, alder og motivasjon. Vurdering til inntak gjøres av ansvarlig instruktør i samarbeid med Utviklingsansvarlig i klubben, som tar direkte kontakt med svømmere og foresatte.

2.) Pre T/U
Pre T/U er et forberedende treningskurs for trenings- og utviklingsgruppene i Oslo Idrettslag Svømming. Kurset organiseres som en treningsgruppe, med egen trener (ikke instruktør), slik at vi sikrer best mulig individuell oppfølgning og progresjon. Det vil bli lagt vekt på svømming som trenings og konkurranseform.

Det vil bli foretatt ferdighetstester fortløpende i kurset, og deltaker vil iløpet av perioden bli informert av trener angående plass i eventuelt treningsgruppene og konkurransegruppene. Trener vil også kunne anbefale fortsettelse av kurs.

I Pre TU legges det vekt på rutiner og treningfokusområder som man vil kjenne igjen i treningsgruppene. Dette gir dermed en forsmak for både utøvere og foreldre på hva man kan forvente i en trenings og konkurransegruppe.

På bakgrunn av begrenset plass i både treningsgruppene og konkurransegruppene, vil motivasjon og ferdighetsnivå vil være vesentlige kriterier for hva man blir tilbudt iløpet av/etter kurset.

Påmelding til Pre T/U gjøres via venteliste, slik at nye svømmere får tilbud om plass fortløpende i sesongen.
Påmelding til ventelisten gjøres her: https://www.tryggivann.no/index.aspx

Ventelisten inneholder informasjon om treningstider og pris for Pre T/U tilbudet.

Ved spørsmål om Pre T/U kan Utviklingsansvarlig kontaktes på telefon 97573793, tast 2, eller via epost.