Priser og betingelser

Pris på vår svømmeopplæring

Nedenfor ser du våre månedlige priser for svømmeopplæring til våre ordinære kurs. Med ordinære kurs mener vi kurs fra Norges Svømmeskole, som er rettet mot barn og unge.

Ungdomskurs, voksenkurs, kurs for funksjonshemmede, synkronskolen, vill i vann og minipolo har egne månedspriser. Se info på sidene til disse kursene.

 Det vil være månedlig fakturering, der man betaler via nettbank med kidnummer. Fakturaer som betales med korrekt kidnummer vil bli automatisk registrert i systemet.

Fakturaen vil ha forfallsdato på 7 dager.

Ved årsskifte legges medlemskontingent ved faktura. Fast sum på 200,- per år. Faktura sendes ut mellom 4-10. i hver måned per mail, og må betales i nettbank.

Totalprisen for et helt år er delt på antall betalingsmåneder. Prisen per måned er lik uansett antall undervisningsdager den måneden.

Purringer og inkasso
For at vi skal kunne opprettholde våre kurs og treningsaktiviteter er vi avhengig av å få dekket våre kostnader. Vi purrer derfor 1 gang i uken etter forfallsdato. Etter 3 purringer blir fakturaen oversendt til inkassobyrå, og det vil da påløpe lovbestemte purre og inkassogebyr

Har du problemer med å betale dine fakturaer?
Ta kontakt med oss på kurs@oi-svomming.no med forklaring på situasjonen, så ser vi på hva vi kan tilby av betalingsutsettelser og lignende

Garderobetid og oppmøte

Garderobetiden er satt til 15 minutter før kursstart, og 15 minutter etter kursslutt.

Medlemmene står selv ansvarlig for å møte på kurs. Påmeldingen er bindende og det gis ikke kompensasjon for korttidssykdom eller ferie. Dersom en ikke møter anses gangen som tapt.

Foreldre har ikke mulighet til å være med ut i vannet med barna (gjelder ikke baby- og småbarnssvømming eller undervisning for funksjonsnedsatte).

Ved sykdom over lenger periode, ta kontakt på mail kurs@oi-svomming.no

Hygiene

ALLE deltagere som skal ut i bassenget MÅ dusje og vaske seg før en går ut i. Badehette eller strikk er påbudt dersom du har langt hår. På Møllergata Skolebad skal alle benytte badehette, da dette er påbudt. 

Diplom og merke

De som får anbefalt videre nivå kan hente diplom og merke for bestått nivå første dag på nytt nivå. Ta kontakt med hovedinstruktør i svømmehallen.

Hvor lenge er det normalt å være på hvert nivå?

Normal tid på hvert av barnenivåene:

  • Vannmerke: 2-6mnd (30 min pr gang)
  • Hval: 2-6 mnd (30 min pr gang)
  • Skilpadde: 2-7 mnd (30 min pr gang)
  • Pingvin: 4-8 mnd (30 min pr gang)
  • Selunge: 4-8 mnd (40 min pr gang)
  • Sel: 4-12 mnd (40 min pr gang)
  • Sjøløve: 5-12 mnd (40 min pr gang)
  • Delfin og Hai 6-12 mnd pr nivå (1 eller 2 ganger pr uke 55 min pr gang)

Dette forutsetter naturligvis at deltakeren har godt oppmøte. Jo høyere opp i nivåene man kommer desto større individuelle forskjeller er det. Og det er alltid en fordel å gå i svømmehallen mellom timene.

Spørsmål vedrørende regler og betingelser kan rettes til kurs@oi-svomming.no.