Viktig informasjon til deg som skal på svømmekurs

 

Oslo Idrettslag Svømming ønsker til enhver tid å ha trivsel på våre svømmekurs, rene
garderober og rent bassengvann.

Vi ønsker derfor at du setter deg inn i reglene nedenfor, slik at alle som går på kurs får en best
mulig opplevelse.

Regler for bruk av garderober og basseng

1. Etter fylte 8 år må barn gå i sitt kjønns garderobe. Det vil si at jenter som har fylt 8 år må gå i jentegarderoben, og gutter som har fylt 8 år må gå i guttegarderoben.
2. Alle kursdeltakere må dusje uten badetøy før de går i vannet. Når mange ikke dusjer vil det bli mer klor i bassenget, og ved for høye klorverdier må bassenget stenges. Dersom man ikke dusjer før man går i bassenget vil man også kunne klø mer på huden, da klor reagerer på bakterier.
3. Foreldre kan se på første kursdag i måneden, og bes ellers om å sitte i garderoben eller foajeen. Det er maks 2 stk fra hver familie som kan se på av gangen, grunnet ventilasjonen i hallen og plass rundt bassenget. Skulle ditt barn ha behov for ekstra oppfølgning, vennligst ta kontakt med hovedinstruktør for å finne en passende løsning.
4. Det er ikke tillatt å ta bilder i garderoben eller i svømmehallen, av personverns hensyn. Selv om du kun ønsker å ta bilde av ditt eget barn krever dette skriftlig eller muntlig samtykke fra alle som er tilstede i hallen.
5. Gjenglemte klær legges i esker i hver garderobe, og briller/drikkeflasker/badehetter finnes i esker i svømmehallen. Gjenglemtkassene tømmes ca. hver 2 uke. Vi anbefaler å merke sko og personlig eiendeler med navn,
6. I bassenget har instruktør ansvar for kursdeltakerne, mens foreldre har ansvar i garderoben. Det er viktig at din kontaktinformasjon er oppdatert på tryggivann.no, slik at vi får tak i deg ved behov.

 

Våre svømmekurs – dette bør du huske på

Vi får ofte spørsmål fra foreldre på kurs, og vil derfor informere om enkelte temaer som
vi ofte får spørsmål om og annen praktisk informasjon.

Hovedansvarlig instruktør
Hovedinstruktør, også kalt HI er den som er ansvarlig for kursaktiviteten i bassenget. Personen er alltid over 18 år, og er først og fremst ansvarlig for sikkerheten i bassenget og at alle kurs blir gjennomført i tråd med Norges Svømmeskole og våre egne rutiner.

Det er hovedinstruktør som er deres kontaktperson i svømmehallen, og hovedinstruktør skal kunne besvare de fleste spørsmål du måtte ha. Det er også Hovedinstruktør som har kontakt med administrasjonen og informerer om for eksempel kursflyttinger.

Det er hovedinstruktør som er klubbens representant i hallen, og han eller hun som har myndighet og bestemmer i hallen. Det er derfor viktig at alle respekterer regler og rammer som Hovedinstruktør informerer om, da dette er klubben eller bassengets regler som skal følges av alle kursdeltakere.

Når kan man se på kurs?
Foreldre har mulighet til å se på kurs første kursdag hver måned. Dersom du ønsker å se på vil vi gjerne at du følger med på ditt barn, fremfor å for eksempel sitte på mobilen eller PC.

Foresatt kan også komme inn 5 minutter før kurset avsluttes for å være klar til å hente barnet. Merk at dette er 5 minutter før, og ikke 10 eller 15 minutter. Bakgrunnen for at vi ønsker at foreldre er utenfor hallen mens undervisningen pågår er barnets konsentrasjon og fokus på svømmekurset, slik at vi kan lære deltakerne mest mulig på den tiden man har til disposisjon.

Engstelige barn og foreldre i hallen
Enkelte barn og foreldre har behov for å ha mor eller far tilstede i hallen. Dersom du har et behov for dette avtales en mulig løsning med Hovedinstruktør, og det vil alltid være administrasjonens anbefaling da HI kjenner til kursene som pågår og barna. I de fleste tilfeller lar det seg gjøre at foresatt er tilstede, men sitter et annet sted i svømmehallen slik at undervisningen ikke forstyrres. Det er også mulig å tilvenne barn og foresatt til å være være på kurs alene ved at man er tilstede 15 min første gang, 10 min neste gang osv. Løsningen avtaler man altså direkte med Hovedinstruktør.

Garderoberutiner
Vi minner om at barn og foresatte over 8 år må følge sitt kjønns garderobe på Sogn bad og Møllergata Skole. På Tøyenbadet er grensen 7 år. Vi ber om at dette
respekteres. Det er foresatte som har ansvar for barna i garderoben.

Kurs på Tøyenbadet, bading før og etter kurs
Som informert om i tilsendt kursbevis har man kun betalt for å delta på svømmekurs, og det er ikke mulig å svømme før eller etter kurset. Dersom man ønsker å bade med barna før eller etter kurs må man løse billett hos Tøyenbadet.

OI Svømming har kun leid halve bassenget, og resten av bassenget er reservert for publikum. Som kursdeltaker hos oss er man altså ikke publikum. Dette er regler som er fastsatt av Tøyenbadet og Bymiljøetaten. Spørsmål om reglene kan derfor rettes til dem.

Tilbakemeldinger på barnets progresjon
Den 25 hver måned legges kommentarer og anbefalinger ut på tryggivann.no. Logger du inn og går på min side mine kurs kan du se hvilke delmål du/ditt barn har oppnådd. Anbefaling får man kun dersom kursdeltaker skal bytte kursnivå.

Vi anbefaler å bruke tryggivann.no aktivt for å følge med på barnas progresjon. Dersom du ser at for eksempel oppmøte mangler på ditt barn kan du gi beskjed til Hovedinstruktør som informerer instruktørene om feilen.

Hvem skal man henvende seg til for ulik informasjon i administrasjonen?
Kurs@oi-svomming.no
Spørsmål om våre nybegynnerkurs (vann-selunge), videregåendekurs (sel-hai), ungdomskurs, voksenkurs, vill i vann, minipolo og kurs for funksjonshemmede kan rettes til kursavdelingen. Her sendes også spørsmål om påmeldinger og faktura.

Babysvom@oi-svomming.no
Spørsmål om babysvømming og småbarnssvømming kan rettes til vår baby og småbarnssvømmings ansvarlig som besvarer eposten ovenfor.

Synkron@oi-svomming.no
Spørsmål rettet til synkron, både synkronskolen og treningsgrupper kan rettes til denne epostadressen. Her kan man også sende forespørsel om gratis prøvetime.

Utmelding@oi-svomming.no
Denne adressen benyttes til utmeldinger, som må sendes innen den 25. hver måned.

Hva kan man øve på selv?
Enkelte lurer på hva man kan øve på selv når man drar i svømmehallen, og vi vil derfor tipse om en side som er laget av Norges Svømmeforbund. Siden viser gode øvelser for å dykke (hval), flyte (skilpadde), gli (pingvin) og fremdrift (selunge). Videoene er også gode å se på for å forstå hva barna skal lære på nybegynnerkursene.

Du finner alle videoene her:
https://nsf.brik.no/folder/svommeopplaering

Vi tipser også om NSF sin side om Norges Svømmeskole:

http://svomming.no/svomming/svomming-forside/norges-
svommeskole/#1452765282177-f4ac3a19-100e

 

Hvilke kurs tilbyr vi? Hvor og når?
Oversikten skal gi et enkelt overblikk, og tider og dager kan endres hver måned. Ta derfor kontakt med kursavdelingen angående spørsmål til en spesifikk dag og tid for et kurs.

Basseng Dager Kurstyper

Møllergata skole

 

Mandag, Tirsdag,
Onsdag, Torsdag

Selunge, Sel, Sjøløve, Voksen 1 og 2, Ungdom 1 og 2
Kvinnekurs, Vanngymnastikk

Sogn bad

 

Mandag, Tirsdag,
Onsdag, Torsdag

Skilpadde, Pingvin, Selunge, Sel, Sjøløve, Delfin, Hai,
Pre T/U, Ungdom 1-4, Voksen 1-4, Vill i vann,
Synkronskolen

Sogn bad

 

Lørdager

Hval, Skilpadde, Pingvin, Selunge, Sel, Sjøløve,
Synkronskolen

Sogn bad

 

Søndager

Hval, skilpadde, pingvin, selunge, sel, sjøløve, delfin,
hai, voksen 1-4, ungdom 1-4, vill i vann, minpolo

Tøyenbadet
(plaskebasseng)

 

Mandag,
tirsdag,
onsdag,
torsdag

Vann, hval, skilpadde, pingvin

Lovisenberg

 

Mandag
og Tirsdag
Babysvømming, småbarnssvømming,
funksjonshemmede

Lovisenberg

 

Fredag

Vann med foreldre, Pingvin, Selunge,
Funksjonshemmede

 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål!

Med vennlig hilsen,
Kursavdelingen OI Svømming